Gimnazjalista wybiera szkołę ponadgminazjalną

karieraZaczął się gorący okres dla wielu gimnazjalistów kończących klasę trzecią.  Są tacy, którzy już podjęli decyzję, wiedzą gdzie, kiedy, po co i dlaczego akurat ta szkoła a nie inna. Jest jednak duża grupa uczniów, która nadal nie podjęła decyzji i nie wie, którą szkołę wybrać – gdzie złożyć dokumenty.

 

Kim pragniemy zostać?
Takie pytanie powinni sobie postawić ci niezdecydowani na początku rozmyślań nad wyborem zawodu. Niełatwo na nie odpowiedzieć, bo spośród dużej liczby zawodów trzeba wybrać najodpowiedniejszy, a więc taki, który umożliwi zrealizowanie zamierzeń i planów, rozwinie uzdolnienia, przyniesie osobiste zadowolenie i uznanie innych.  Przed podjęciem tej trudnej i ważnej decyzji konieczne jest wybiegnięcie myślami w przyszłość – w wiek dorosły – i wyobrażenie sobie siebie w nowej działalności, jaką jest praca zawodowa.
Decyzji w sprawie wyboru zawodu nie można w żadnym wypadku podejmować pochopnie, ponieważ nie przemyślany wybór bywa błędem trudnym do naprawienia.

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to bardzo ważna decyzja, do której trzeba się przygotować.
Czym się kierować przy wyborze szkoły?
Ważne są na pewno poziom kształcenia, oferta pozalekcyjna, atmosfera, jaka panuje w szkole, ale także osiągnięcia, jakimi szkoła może się pochwalić. Nie bez znaczenia jest lokalizacja i dojazd. Należy pamiętać, że drogę tą trzeba będzie pokonywać przez przynajmniej trzy lata swojej edukacji. Zanim podejmie się decyzję o wyborze szkoły warto też zapytać o opinię znajomych, kolegów, koleżanki. Ważne, co mówi się w środowisku lokalnym o danej szkole.

Jakich informacji potrzebuje gimnazjalista, by dobrze wybrać szkołę ponadgimnazjalną?
Dobry wybór to zgodny z zainteresowaniami, predyspozycjami, ale także taki, na który, będzie w przyszłości zapotrzebowanie na rynku pracy. To, co może pomóc podjąć decyzję o wyborze szkoły to informacje zebrane w kilku grupach tematycznych:

 • wiedza o samym sobie czyli gimnazjalista musi znać siebie – swoje zainteresowania, uzdolnienia – umiejętności, temperament, osobowość czyli mocne strony, predyspozycje psychofizyczne, stan zdrowia,
 • znać zawody – świat zawodów i ich podział, opisy zawodów, zakres obowiązków, czynności zawodowe – jakie trzeba będzie wykonywać, wymagania i kwalifikacje – jakie trzeba zdobyć, perspektywy płacy i zatrudnienia,
 • znać ścieżki kształcenia – czyli informacje o typach i sieci szkół, kryteria przyjęć, warunki naboru, przebieg kształcenia,

posiadać wiedzę o rynku pracy – lokalnym, krajowym, globalnym.

Gimnazjalisto jeśli jeszcze nie wybrałeś szkoły ponadgimnazjalnej, to:

 • zastanów się wokół jakich obszarów grupują się twoje zainteresowania;
 • zrób bilans swoich mocnych i słabych stron ( cechy charakteru, umiejętności jakie posiadasz, wszystko co może ci pomóc osiągnąć sukces w nowej szkole);
 • w jakiej grupie zawodowej mieści się twój wybór człowiek – człowiek, człowiek – technika, człowiek – obraz artystyczny, człowiek – system znaków, człowiek – przyroda.
  porozmawiaj z rodzicami o Twoim stanie zdrowia, czy nie jest on przeciwwskazaniem do wykonywania niektórych zawodów;
 • przyjrzyj się ocenom jakie osiągałeś na przestrzeni gimnazjum i postaraj się dokonać obiektywnej ich oceny, czy stać cię na więcej?, czy jest to próg twoich możliwości;
  pomyśl o wartościach, na których ci zależy, o celach i marzeniach, które chcesz zrealizować w przyszłości. Czy są możliwe do zrealizowania w tym typie szkoły i w tej konkretnej szkole, o której myślisz, nad którą się zastanawiasz;
 • zdobądź wiedzę o szkołach w twoim rejonie zamieszkania, sprawdź ich ofertę.

A jeżeli w dalszym ciągu masz trudności z podjęciem decyzji związanej z wyborem dalszego kierunku kształcenia zachęcamy do skorzystania z pomocy pedagoga szkolnego.

Życzymy powodzenia

Masz problem? Poszukaj pomocy

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
 „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”
Janusz Korczak

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości

Drogi uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Drogi rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukasz pomocy.

Obowiązki pedagoga szkolnego

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close