Dziękujemy!

ROZDANIE ŚWIADECTW

Dyrekcja Zespołu Szkolnego w Cegłowie przedstawia harmonogram odbioru świadectw:

Klasy 1-3 odbiór świadectw 25.06.2020r

godz. 12.00-12.30 pierwsza połowa klasy 1a(sala nr 10 , główne wejście do szkoły) i 1b(sala nr 1, wejście od hali)
godz. 12.30-13.00 druga połowa klasy 1a(sala nr 10 , główne wejście do szkoły) i 1b(sala nr 1, wejście od hali)

godz. 13.15-13.45 pierwsza połowa klasy 2a(sala nr 10 , główne wejście do szkoły) i 2b(sala nr 1, wejście od hali)
godz. 13.45-14.15 druga połowa klasy 2a(sala nr 10 , główne wejście do szkoły) i 2b(sala nr 1, wejście od hali)

godz. 14.30-15.00 pierwsza połowa klasy 2c(sala nr 10 , główne wejście do szkoły), 3a(sala nr 1, wejście od hali) i klasa 3b(sala nr 16, wejście od orlika)
godz. 15.00-15.30 druga połowa klasy 2c(sala nr 10 , główne wejście do szkoły), 3a(sala nr 1, wejście od hali) i klasa 3b(sala nr 16, wejście od orlika)

Klasy 4-7 odbiór świadectw 26.06.2020r

godz. 9.00-9.30 pierwsza połowa klasy 4a(sala nr 10 , główne wejście do szkoły) i 5a(sala nr 1, wejście od hali)
godz. 9.30-10.00 druga połowa klasy 4a(sala nr 10 , główne wejście do szkoły) i 5a(sala nr 1, wejście od hali)

godz. 10.15-10.45 pierwsza połowa klasy 5b(sala nr 10 , główne wejście do szkoły) i 5c(sala nr 1, wejście od hali)
godz. 10.45-11.15 druga połowa klasy 5b(sala nr 10 , główne wejście do szkoły) i 5c(sala nr 1, wejście od hali)

godz. 11.30-12.00 pierwsza połowa klasy 6a(sala nr 10 , główne wejście do szkoły) i 6b(sala nr 1, wejście od hali)
godz. 12.00-12.30 druga połowa klasy 6a(sala nr 10 , główne wejście do szkoły) i 6b(sala nr 1, wejście od hali)

godz. 12.45-13.15 pierwsza połowa klasy 6c(sala nr 10 , główne wejście do szkoły), 7a(sala nr 1, wejście od hali) i klasa 7b(sala nr 16, wejście od orlika)
godz. 13.15-13.45 druga połowa klasy 6c(sala nr 10 , główne wejście do szkoły), 7a(sala nr 1, wejście od hali) i klasa 7b(sala nr 16, wejście od orlika)

Klasy 8a, 8b Uroczyste rozdanie świadectw w hali sportowej o godzinie 9.00(obie klasy razem)

Pamiętamy, że obowiązuje nas nadal reżim sanitarny i do szkoły nie mogą wchodzić rodzice, muszą czekać na dzieci przed szkołę, z zachowaniem dystansu społecznego 2m.
Podziału na grupy w klasie dokonuje wychowawca. To on rozdaje świadectwa, w maseczce lub przyłbicy oraz rękawiczkach.
Jeżeli dziecko nie może odebrać świadectwa w wyznaczonym dniu, może je odebrać rodzic lub uczeń, w dniach 29-30.06.2020r., w godzinach 9.00-13.00.

Wnioski do klasy I Szkoły Filialnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Piasecznie

Uprzejmie informujemy, że od 28 maja do 8 czerwca 2020r. można składać
wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych poza obwodem
Filialnej Szkoły Podstawowej w Piasecznie na rok szkolny 2020/2021.
Wnioski można pobrać ze strony Zespołu Szkolnego w Cegłowie.
Prosimy o przesyłanie wniosków na adres: ewelina.chmielewska@zsceglow.pl

Wnioski do klasy pierwszej

Uprzejmie informujemy, że od 28 maja do 8 czerwca 2020r. można składać wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej w Cegłowie im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa na rok szkolny 2020/2021.
Wnioski można pobrać ze strony Zespołu Szkolnego w Cegłowie.
Prosimy o przesyłanie wniosków na adres: sekretariat@zsceglow.pl

Procedury bezpieczeństwa COVID 19

Oto procedury bezpieczeństwa COVID 19 obowiązujące w naszej szkole. Prosimy rodziców i dzieci o zapoznanie się z nimi.

Procedury bezpieczeństwa COVID 19 rewalidacja i WWR - POBIERZ Procedury bezpieczeństwa COVID 19 klasy 1-3 sp - POBIERZ

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Cegłowie Filii w Piasecznie

Komisja Rekrutacyjna Publicznego Przedszkola w Cegłowie – Filii w Piasecznie,   po rozpatrzeniu deklaracji o kontynuowanie wychowania przedszkolnego oraz wniosków o przyjęcie do przedszkola uprzejmie informuje, że  wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani na rok szkolny 2020/2021.

Liczba wolnych miejsc w Publicznym Przedszkolu  w Cegłowie – Filii w Piasecznie na rok szkolny 2020/2021 ogółem wynosi 22. W grupie młodszej 3-4-latków – 17 miejsc, w grupie starszej 5-6-latków
– 5 miejsc.

Bardzo prosimy rodziców  dzieci o wypełnienie „Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola” (druk dostępny na stronie Zespołu Szkolnego w Cegłowie w zakładce „Rekrutacja do przedszkola”) i
dostarczenie go drogą mailową: ewelina.chmielewska@zsceglow.pl do 07.04.2020r.

Wyniki rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Cegłowie

Informujemy, że wszystkie dzieci (z wyjątkiem rocznika 2018), których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Cegłowie na rok szkolny 2020/2021, zostały zakwalifikowane.

Bardzo prosimy rodziców tych dzieci o wypełnienie „Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola” (druk dostępny na stronie Zespołu Szkolnego w Cegłowie w zakładce „Rekrutacja do przedszkola”) i dostarczenie go drogą mailową: sekretariat@zsceglow.pl, za pomocą poczty polskiej lub w ostateczności osobiście do sekretariatu Zespołu Szkolnego w Cegłowie, do 7.04.2020r.

Nauczanie zdalne

W związku z prośbami rodziców zamieszczamy na naszej stronie w zakładce O NAS bezpośrednie linki do platform wykorzystywanych w zdalnym nauczaniu:

Do dziennika Librus: Odwiedź stronę (adres https://synergia.librus.pl

Do platformy do nauczania zdalnego Moodle: Odwiedź stronę (adres https://moodle.zsceglow.pl)

Informujemy też, że problemy z dostępem do dziennika Librus nie są zależne od nas.

Prosimy o zrozumienie i cierpliwość. Problemy z dostępem dotyczą wszystkich: dzieci, rodziców i nauczycieli.

Czas pracy sekretariatu Zespołu Szkolnego w Cegłowie

W dniach 16-25.03.2020r. sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 8.00-13.00. Bezpośrednio z interesantami realizowane będą tylko i wyłącznie zadania związane z rekrutacją do szkoły i przedszkola. We wszystkich innych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie lub za pomocą emaila.

Przypominamy: tel. 25 757-01-79

email: sekretariat@zsceglow.pl

Dyrekcja Zespołu Szkolnego w Cegłowie

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie zawieszenia zajęć

W związku z zawieszeniem na dwa tygodnie zajęć we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce (12-25 marca), w imieniu Zespołu Szkolnego w Cegłowie uprzejmie informuję:

 1. W naszej szkole przyjmujemy założenie, że okres zawieszenia zajęć to nie jest czas wolny. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie mają w tym czasie zdalnie realizować program.
 2. Nauczyciele naszej szkoły w okresie zawieszenia zajęć pracują zdalnie. W godzinach od 10.00 do 13.00 , pełnią dyżury edukacyjne, polegające na udostępnianiu uniom materiałów do samodzielnej nauki, prowadzą konsultacje mailowe za pomocą e-dziennika oraz realizują zadania edukacyjne w innych formach zdalnych wcześniej ustalonych z uczniami, odbierają i sprawdzają prace itp.
 3. Nauczyciele realizują tematy powtórzeniowe i utrwalające wiadomości i umiejętności. Tematy, które wymagają bezpośredniego kontaktu zostaną zrealizowane po odwieszeniu zajęć. Czas zawieszenia zajęć zostanie wykorzystany merytorycznie możliwie efektywnie.
 4. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kierujemy pracowników pedagogicznych do obowiązkowej pracy zdalnej – w ramach działań prewencyjnych przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
 5. Prosimy Państwa o motywowanie dzieci do współpracy z nauczycielami i nadzór nad realizacją zadań wyznaczonych przez nauczycieli.
 6. Z uwagi na trudną sytuację w całym kraju, prosimy Państwa o wyrozumiałość, cierpliwość i wsparcie w realizacji zadań edukacyjnych.
 7. Przypominamy, że jest to okres profilaktycznej kwarantanny i dzieci powinny przebywać w domach i unikać spotkań z osobami z zewnątrz.

Szczegółowy sposób przekazywanie informacji:

 • Wychowawcy klas 1-3 indywidualnie skontaktują się z rodzicami i przekażą sposób przekazywania materiałów.
 • Nauczyciele klas 4-8 będą przekazywali informacji i materiały na maile klasowe.

  Każdy wychowawca przez dziennik elektroniczny wyśle zarówno rodzicom jak i uczniom login i hasło dostępu do maila.

 • Wykaz maili klasowych:
 • Meile klasowe
  1. klasa4a_zsceglow@onet.pl
  2. klasa5a_zsceglow@onet.pl
  3. klasa5b_zsceglow@onet.pl
  4. klasa5c_zsceglow@onet.pl
  5. klasa6a_zsceglow@onet.pl
  6. klasa6b_zsceglow@onet.pl
  7. klasa6c_zsceglow@onet.pl
  8. klasa7a_zsceglow@onet.pl
  9. klasa7b_zsceglow@onet.pl
  10. klasa8a_zsceglow@onet.pl
  11. klasa8b_zsceglow@onet.pl
 • Uczniowie mają możliwość przekazania zrobionych zadań i prac do poszczególnych nauczycieli, z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

  Poniżej maile służbowe nauczycieli na które należy wysyłać rozwiązania zadanych prac.

  katarzyna.antosiewicz@zsceglow.pl
  malgorzata.boruta@zsceglow.pl
  dariusz.cempura@zsceglow.pl
  anna.chojnacka@zsceglow.pl
  wioletta.czapska@zsceglow.pl
  jadwiga.czerwinska@zsceglow.pl
  piotr.drozdz@zsceglow.pl
  aneta.duda@zsceglow.pl
  malgorzata.gajowniczek@zsceglow.pl
  anna.gawor@zsceglow.pl
  iwona.grzegorczyk@zsceglow.pl
  ewa.gut@zsceglow.pl
  jadwiga.juszkiewicz@zsceglow.pl
  karolina.kluczek@zsceglow.pl
  bozena.kramek@zsceglow.pl
  dorota.kupska@zsceglow.pl
  edyta.leszczynska@zsceglow.pl
  marta.lukasiewicz@zsceglow.pl
  grazyna.markowska@zsceglow.pl
  m.olejnik@zsceglow.pl
  elzbieta.oleksy@zsceglow.pl
  iwona.piatkowska@zsceglow.pl
  agnieszka.prus@zsceglow.pl
  rafal.ratuski@zsceglow.pl
  elzbieta.rawska@zsceglow.pl
  malgorzata.rybak@zsceglow.pl
  jadwiga.rybinska@zsceglow.pl
  jolanta.rozycka@zsceglow.pl
  karol.sienkowski@zsceglow.pl
  beata.skwiecinska@zsceglow.pl
  anna.stelmaszczyk@zsceglow.pl
  magdalena.sujak@zsceglow.pl
  agnieszka.szczepanik@zsceglow.pl
  alicja.szczesniak@zsceglow.pl
  justyna.szymanska@zsceglow.pl
  beata.walas.p@zsceglow.pl
  ewelina.walas@zsceglow.pl
  ewa.witek@zsceglow.pl
  malgorzata.wojda@zsceglow.pl
  teodora.wojcik@zsceglow.pl
  zofia.wojcik@zsceglow.pl
  izabella.wasak@zsceglow.pl
  monika.wasowska@zsceglow.pl
  aneta.zadunajska@zsceglow.pl
  malgorzata.zalewska@zsceglow.pl
  sylwia.zychowicz-anc@zsceglow.pl
  katarzyna.wojciechowska@zsceglow.pl
  bartosz.zelazowski@zsceglow.pl
  elzbieta.stepien@zsceglow.pl
  magdalena.lewinska@zsceglow.pl
  magdalena.skora@zsceglow.pl
  justyna.komorowska@zsceglow.pl
  iwona.bajszczak@zsceglow.pl
  paulina.lugowska@zsceglow.pl

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close