W ramach ścisłej współpracy biblioteki szkolnej ze świetlicą dzieci świetlicowe biorą udział w projekcie bibliotecznym “Słucham, myślę, czuję”, którego celem jest kształtowanie u dzieci rozumienia i naśladowania pozytywnych zachowań. Są to spotkania z mądrymi bajkami, w których została podjęta tematyka uczuć i wartości. Raz w tygodniu spotykamy się również na „Czytaniu w bibliotece. W ramach zajęć czytane są różnorodne teksty związane z tygodniowym tematem z rozkładu materiału i planu pracy świetlicy. Przenosimy się do biblioteki razem z chmurką Tosią i tu „Czytamy z klasą lekturki spod chmurki”. Uzupełnieniem innowacji świetlicowej „W Polskę idziemy” są książkowe spotkania z regionami Polski, które mają na celu zapoznanie z legendami i baśniami o poszczególnych częściach kraju. Do wielu zajęć świetlicowych uczniowie mają możliwość obejrzenia specjalnie przygotowanej przez p. Agnieszkę tematycznej wystawy książek. Dzieci ze świetlicy chętnie przebywają w czytelni, gdzie korzystając ze zbiorów biblioteki czytają wybrane przez siebie książki. Pobytowi w bibliotece towarzyszą aktywizujące zabawy, ciekawe i różnorodne zadania, zagadki, rebusy i łamigłówki usprawniające myślenie i umiejętności.

Kategorie: Aktualności

Skip to content