Biblioteczne regulaminy

17 listopada 2016

- Agnieszka Szczepanik -

Regulamin

BIBLIOTEKI

szkolnej

biblioteka_logo
WARUNKI KORZYSTANIA
 • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkolnego oraz rodzice.
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • Zgromadzone w bibliotece zbiory można:
  • wypożyczać do domu (książkowe zasoby magazynu i czasopisma),
  • wykorzystywać na miejscu (księgozbiór podręczny, pozostały księgozbiór, czasopisma, zbiory audiowizualne i dokumenty elektroniczne),
  • wypożyczać lub przeglądać w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni).
WYPOŻYCZALNIA
 1. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
 2. Czasopisma można wypożyczać na 1 dzień.
 3. Wypożyczanie podręczników określa oddzielny regulamin.
 4. Książek i czasopism nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni.
 5. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczania  większej liczby książek jednorazowo.
 6. Pod koniec roku szkolnego książki i czasopisma powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
CZYTELNIA
 1. Tornistry i plecaki trzeba zostawić w wyznaczonym miejscu.
 2. W czytelni należy zachować ciszę.
 3. Przebieg lekcji planowych w czytelni określa oddzielny regulamin.
 4. Wykorzystane książki i czasopisma należy odłożyć na właściwe miejsce.
 5. Wszystkie zbiory można wypożyczać na lekcje. Wypożyczone materiały należy  zwrócić tego samego dnia.
 6. W czytelni można korzystać ze zbiorów audiowizualnych i sprzętu technicznego po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

7. Czytelnia jest jednocześnie Multimedialnym  CENTRUM  Informacyjnym

z dostępem do Internetu. Funkcjonowanie Centrum określa oddzielny regulamin.

8. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem

rozliczyć się z biblioteką.

 

POSZANOWANIE ZBIORÓW
 • Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 • Czytelnik zobowiązany jest troszczyć się o zbiory biblioteczne, które są dobrem społecznym.
 • Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki i zauważone uszkodzenia lub braki zgłosić bibliotekarzowi.
 • W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki lub innego dokumentu ze zbiorów bibliotecznych, czytelnik musi oddać taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.

Regulamin

Multimedialnego

CENTRUM

Informacyjnego

centrum_logo
 1. Multimedialnego Centrum Informacyjnego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Pracę przy komputerze należy uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu ewidencji
 3. Dopuszczalny nieprzerwany czas pracy to 60 minut. W przypadku kolejki można korzystać z komputera maksymalnie 15 minut.
 4. Można zarezerwować czas pracy na następny dzień.
 5. Sprzęt komputerowy służy do celów edukacyjnych:
  1. wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych za pomocą programu obsługującego biblioteczne bazy danych,
  2. przeglądania programów multimedialnych zgromadzonych w bibliotece,
  3. wyszukiwania informacji w Internecie,
  4. przygotowywania własnych prac z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania i urządzeń.
 6. Użytkownik ma obowiązek:
  1. zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym,
  2. stosować się do poleceń bibliotekarza,
  3. informować bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,
  4. uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych nośników pamięci,
  5. poinformować bibliotekarza o opuszczeniu stanowiska komputerowego w trakcie pracy,
  6. przestrzegać wszelkich doraźnych zasad wprowadzanych w celu unormowania pracy Centrum.
 7. Nie wolno:
  1. instalować własnych programów,
  2. dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach,
  3. włączać i wyłączać urządzeń bez zgody bibliotekarza,
  4. korzystać z Internetu w celach rozrywkowych (portale społecznościowe, gry, chat, blog, SMS itp.),
  5. wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem,
  6. wnosić jedzenia i picia.
 8. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).
 9. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera w określonym przez bibliotekarza czasie.

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close