Bezpieczeństwo nie tylko w świetlicy, ale również na drodze.

swietlica    6 października 2016

Zakres wrześniowych zadań w świetlicy związanych jest z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Podczas różnorodnych zadań przypomnieliśmy również podstawowe zasady ruchu drogowego, szczególnie  te dotyczące pieszych. Uczniowie wykazali dużą znajomość przepisów i mamy nadzieję, że wdrożą je do codziennego życia.