Bawimy się w sklep!!!

Ola Pernach    3 marca 2016

Najbardziej charakterystyczną formą aktywności dla dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa tematyczna. Dziecko wchodzi wtedy w określone role i odtwarza rzeczywistość otaczającego świata – naśladując dorosłych. Taka zabawa ma duży wpływ na wszechstronny rozwój dziecka, uczy zgodnego współdziałania, rozwija wyobraźnię oraz umiejętność liczenia.
Dużo radości grupie 0b dostarczyła zabawa w sklep, w którym zgromadziliśmy artykuły spożywcze oraz książki. Nie zabrakło kasy do liczenia oraz pieniążków. Zabawa przebiegała wg. określonych wcześniej zasad. Dzieci pamiętały o stosowaniu zwrotów grzecznościowych i cierpliwie czekały na swoją kolej. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zabawie i chętnie podejmowali różne role.