Akcja świetlicowa ,,Moja starsza koleżanka”

swietlica    7 marca 2016

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele świetlicy zainicjowali akcję ,,Moja starsza koleżanka”. Jej celem jest nawiązanie relacji między młodszymi i starszymi uczniami szkoły, poznanie wzajemnych potrzeb i zainteresowań oraz współpraca w dziedzinie edukacji i zabawy. Starszymi koleżankami są uczennice klasy VI b i I b gimnazjum, które przychodzą do świetlicy przed lekcjami, aby współpracując z nauczycielami, zaproponować najmłodszym dzieciom zajęcia plastyczne, zabawy, wspólne czytanie i liczenie. Przy tej okazji powstaje szczególna nić odpowiedzialności za siebie nawzajem i wrażliwości na potrzeby, którym razem możemy sprostać.

Taki rodzaj edukacji ma wymiar uniwersalny i ponadczasowy, kształtuje bowiem u młodych ludzi poczucie wspólnoty szkolnej i potrzebę działań na rzecz jej trwałości.

Autor – Jadwiga Juszkiewicz