Akcja – segregacja…

Karolina Kluczek    11 października 2018

Pod takim hasłem w dniu 5 października 2018 r. odbyła się tegoroczna jubileuszowa akcja sprzątania świata, koordynowana i organizowana już 25 raz przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska 2018”. Do akcji włączyli się również uczniowie Zespołu Szkolnego w Cegłowie.

Hasło tegorocznej akcji przypomina, że Ziemia, to dom nie tylko na jedno pokolenie. Nasi przodkowie kochali środowisko, szanowali duchowe siły przyrody i troszczyli się o nasze otoczenie. My też powinniśmy o nie dbać, ponieważ każdy z nas woli zbierać w lesie grzyby niż śmieci. Dlatego celem akcji była edukacja odpadowa dotycząca problemu segregacji śmieci oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

W związku z tym nasi uczniowie wspólnie z wychowawcami, nauczycielami i koordynatorką akcji w szkole p. Beatą Walas posprzątali okolice szkoły, uliczne skwery i przydrożny las w kierunku Pełczanki i Posiadał. Uczniowie zaopatrzeni w worki i rękawiczki, likwidowali małe przydrożne wysypiska śmieci, które pozostawili nieświadomi rówieśnicy lub dorośli. Dzięki tegorocznej akcji uczniowie Zespołu Szkolnego w Cegłowie już wiedzą, że trzeba produkować mniej śmieci, segregować odpady, nie niszczyć środowiska i pamiętać o przyrodzie codziennie. Świat sam się nie posprząta!

Autor: Beata Walas