8 listopada Dzień Zdrowego Śniadania

edytaleszczynska    2 listopada 2016

Pierwsze śniadanie jest bardzo ważne. Z badań wynika, że uczniowie, którzy spożywają prawidłowo skomponowane śniadanie szybciej pracują na lekcjach, popełniają mniej błędów, mają więcej pomysłów i uzyskują lepsze wyniki w testach na sprawność fizyczną.Do tego jedzenie śniadań zmniejsza ryzyko nadwagi i otyłości.

W ramach innowacji na lekcjach wychowania fizycznego w dniu 8 listopada 2016 będziemy jeść zdrowe śniadanie. Zadaniem uczniów jest przygotowanie, przyniesienie do szkoły drugiego śniadania i zaprezentowanie nauczycielom wychowania fizycznego. Nagrodą będzie nie tylko dobre samopoczucie i chęć do pracy umysłowej, ale także dobra ocena z wychowania fizycznego. Zachęcamy też do podzielenia się śniadankiem z koleżanką lub kolegą.