Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Karolina Kluczek    7 maja 2018

Dnia 27 kwietnia odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie klas szóstych z pomocą starszych kolegów z klas: 7a, 2b, 3a i 3b gimnazjum pod kierunkiem wychowawców przygotowali dla społeczności szkolnej część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie. Uczniowie przybliżyli zgromadzonym sytuację polityczną Polski oraz okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przypomnieli sylwetki ludzi, którzy 227 lat temu przyczynili się do powstania pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadniczej, m.in.: króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego, Stanisława Staszica. Informacje o faktach historycznych przeplatały się z recytacjami pięknych wierszy o Ojczyźnie oraz pieśniami, wykonywanymi przez nasze utalentowane uczennice.

Ta sama część artystyczna została pokazana szerszej publiczności w dniu rocznicy uchwalenia Konstytucji, 3 maja, w Bibliotece Publicznej – Kulturotece w Cegłowie. Występy uczniów z uwagą śledzili m.in. Wójt Gminy Cegłów, p. Marcin Uchman, poseł Daniel Milewski i społeczność cegłowska. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.