Informacja od Rady Rodziców

Rada Rodziców    7 czerwca 2017

Drodzy Rodzice,

przed naszymi dziećmi ostatni miesiąc nauki a potem już tylko zasłużone wakacje… ?  ale czerwiec to najbardziej intensywny miesiąc pracy dla naszych dzieci, dla nas, naszych Wychowawców, Nauczycieli i całego Zespołu Szkolnego oraz Przedszkola.

Prosimy Was Rodziców wszystkich Uczniów o pełne wsparcie i angażowanie się we wspólne działania jakie stoją przed nami jeszcze w czerwcu. Jeśli ktoś nie dokonał jeszcze wpłaty na Radę Rodziców, na którą zbieramy od początku roku szkolnego prosimy o uregulowanie składki (szczegóły w zakładce Rada Rodziców) .

Zapewniamy Was, że Wasze pieniądze, które wpłacacie na Radę Rodziców trafiają do  Waszych dzieci w postaci dofinansowania atrakcyjnych dodatkowych projektów i zajęć zarówno w Szkole jak i w Przedszkolu. W tym roku Rada Rodziców wspólnie podjęła kilka uchwał na podstawie których dofinansujemy najbliższe projekty szkolno – przedszkolne aby je wzbogacić i poszerzyć w zakresie edukacyjnym.

To Wasze dzieci są konsumentami wszystkich składek jakie gromadzone są na koncie Rady Rodziców i to właśnie im należą się Wasze zgromadzone wpłaty.  Uważamy to za najważniejszy argument, który mamy nadzieję spotka się z Państwa aprobatą i poparciem. Na dzień dzisiejszy ze zgromadzonych składek na Radę Rodziców wsparcie finansowe kierujemy w następujące działania projektowe:

Łącznie jest to suma ponad 8.500 zł, która zasili działania i projekty realizowane na rzecz naszych dzieci, Uczniów całego Zespołu Szkolnego w Cegłowie.

 W tym miejscu musimy też podziękować wszystkim Rodzicom, którzy dokonali wpłat na Radę Rodziców, jesteśmy Wam bardzo wdzięczni ! ponieważ z zebranych funduszy możemy pomóc realizować wiele ciekawych pomysł, które dadzą naszym dzieciom wiele radości a zarazem pogłębią ich wiedzę, ciekawość świata , doświadczenie oraz kreatywność naszych młodych umysłów.

Dosłownie za kilka dni ruszy kolejny Festiwal Nauki i Kultury, który powinien być, i miejmy nadzieję, że będzie jeszcze bardziej atrakcyjny i bogatszy o nowe edukacyjne warsztaty dla naszych dzieci ! Zaangażowanie  Organizatorów, Nauczycieli i Uczniów z całego naszego Zespołu Szkolnego jest olbrzymie, więc my Rodzice powinniśmy się tylko cieszyć, że kadra pedagogiczna naszego Zespołu Szkolnego jest aktywna i chętna do takich działań, ich otwartość, zaangażowanie i współpraca daje naszym dzieciom coś więcej, niż tylko czystą edukację, uczą postaw życia we współczesnym świecie, uczą nowych doświadczeń i wspierają nasze dzieci oraz budują w nich przyszłość.

A my Rodzice nie pozostajemy w tym obojętni , dlatego też, łączymy swoje siły do wspólnego działania. Wspieramy i angażujemy się w organizację corocznego Festiwalu, szerokie grono Rodziców zapewnia swój udział więc stawiamy się gotowi do pracy i współpracy szczególnie w niedzielę 11 czerwca podczas PIKNIKU NAUKOWEGO.  Dziękujemy i do zobaczenia  🙂

 Rada Rodziców