Drodzy Rodzice

Rada Rodziców    27 marca 2017

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie przypominamy o wpłatach na Radę Rodziców, jeśli ktoś jeszcze nie dokonał płatności prosimy o uregulowanie. Wpłatę można dokonać w formie:

  • przelewu elektronicznego na numer konta bankowego Rady Rodziców :

49 9227 0004 0000 5757 2000 001

tytuł przelewu: „ wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko oraz klasa Ucznia”

lub

  • wpłata gotówkowa u Wychowawcy  lub w Sekretariacie Szkoły

Wysokość składki to : 50 zł za każdego Ucznia

Jeśli do Zespołu Szkolnego w Cegłowie uczęszcza rodzeństwo, wtedy podział wpłaty jest następujący:

  • 40 zł za każdego Ucznia (mając 1 rodzeństwo w szkole lub przedszkolu)
  • 30 zł za każdego Ucznia (mając 2 rodzeństwa w szkole lub przedszkolu)

DZIĘKUJEMY !

Rada Rodziców