Dzień Edukacji Narodowej

Karolina Kluczek    19 grudnia 2015

W środę 14 października 2015 r., zgodnie z wieloletnią tradycją, odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Edukacji Narodowej – święta nauczycieli oraz wszystkich pracowników oświaty. W tym roku uroczystość miała miejsce w Klubie Kulturalne Zacisze w Cegłowie, a swoją obecnością zaszczycili wszystkich: Wójt gminy Cegłów p. Marcin Uchman, Skarbnik gminy p. Milena Dąbrowska i Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Janicki. P. Marcin Uchman wręczył wyróżnienia za ciężką i rzetelną pracę na rzecz wychowania i edukacji dyrektorom wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy, a dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie p. Emilia Kowalczyk-Rumak na ręce swoich pracowników złożyła nagrody za zaangażowanie i aktywność w pracy nauczyciela i wychowawcy.

Uroczystość uświetnił występ kwartetu fletowego z Siedlec, grupy Flute Art, która wykonała własne interpretacje najsłynniejszych utworów, nie tylko klasycznych.