Sprawność ,,jestem malarzem”

Beata Walas    5 grudnia 2016

Zgodnie z planem pracy świetlicy szkolnej oraz programem wychowawczym szkoły w listopadzie zdobywaliśmy sprawność ,,jestem malarzem”. Prace plastyczno – techniczne (zdobione naturalnymi materiałami) dekorowały salę świetlicy przez cały miesiąc.