Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Iwona Serwatko – Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Milewska – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Agnieszka Wiercińska – sekretarz

Wioletta Rogowska – skarbnik

Przedstawiciele z poszczególnych grup i klas

Klasa

Imię i Nazwisko

gr. 3 – latki przedszkole

Wioletta Rogowska

gr. 4 – latki przedszkole

Sylwia Mistewicz – Gut

gr. 5 – latki przedszkole

Małgorzata Milewska

„O”a

Konrad Floriańczyk

„O”b

Monika Cabaj

kl. I a

Monika Milewska

kl. II a

Agnieszka Wiercińska

kl. II b

Iwona Serwatko

kl. II c

Joanna Walaszczyk

kl. III a

Żaneta Pałdyna

kl. III b

Maria Rodzik

kl. III c

( nikt nie wyraził zgody )

kl. IV a

Magdalena Gójska

kl. IV b

Sylwia Madziar

kl. V a

Elżbieta Antosiewicz

kl. V b

Monika Kania

kl. VI a

Janusz Gałązka

kl. VI b

Urszula Miller

kl. I a gimnazjum

Karolina Mazowiecka

kl. I b gimnazjum

Iwona Krzewińska

kl. II a gimnazjum

( nikt nie wyraził zgody )

kl. II b gimnazjum

Małgorzata Dębska

kl. III a gimnazjum

Ewa Woźniak

kl. III b gimnazjum

Danuta Mućko