Skład Rady Rodziców

 

 Monika Milewska-Urbanek– Przewodnicząca Rady Rodziców

 Agnieszka Wiercińska – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Dorota wójcik – Sekretarz Rady Rodziców

Magdalena Boryszewska – Skarbnik Rady Rodziców

Przedstawiciele z poszczególnych grup i klas

Klasa

Imię i Nazwisko

gr. 3 – latki przedszkole

Karolina Walas

gr. 4 – latki przedszkole

Magdalena Gąsecka

gr. 5 – latki przedszkole

Magdalena Boryszewska

„O”a

Joanna Maciejewska

„O”b

Małgorzata Milewska

kl. I a

Konrad Floriańczyk

kl. I b

Krzysztof Kaska

kl. II a

Monika Milewska – Urbanek

kl. III a

Agnieszka Wiercińska

kl. III b

Iwona Serwatko

kl. III c

Joanna Walaszczyk

kl. IV a

Paweł Jakubowski

kl. IV b

Beata Aniszewska

kl. IV c

Aneta Bajszczak

kl. V a

Magdalena Gójska

kl. V b

Sylwia Madziar

kl. VI a

Dorota Wójcik

kl. VI b

Urszula Miller

kl. VII a

Janusz Gałązka

kl. VII b

Jarosław Wrzosek

kl. II a gimnazjum

Karolina Mazowiecka

kl. II b gimnazjum

Magdalena Kopeć

kl. III a gimnazjum

kl. III b gimnazjum