Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolnego w Cegłowie

mgr Katarzyna Antosiewicz – nauczyciel świetlicy

mgr Magdalena Bartnicka – nauczyciel przedszkola
mgr Małgorzata Boruta – nauczyciel języka polskiego
ks. mgr Dariusz Cempura- nauczyciel religii
mgr Anna Chojnacka – nauczyciel religii

mgr. Wioletta Czapska-Kordylas – logopeda
mgr Jadwiga Czerwińska – nauczyciel języka polskiego

mgr Izabela Dąbrowska – nauczyciel języka angielskiego

kpł mgr Piotr Dróżdż – nauczyciel religii
mgr Aneta Duda – nauczyciel przedszkola
Barbara Dziugieł – nauczyciel religii
mgr Anna Gawor – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Marcin Gomulski – nauczyciel świetlicy

mgr Ewa Gut – nauczyciel przedszkola
mgr Karolina Kluczek – nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego
mgr Bożena Kramek – nauczyciel języka angielskiego
mgr Edyta Leszczyńska- nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Marta Łukasiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Grażyna Markowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Mądry – nauczyciel języka francuskiego
mgr Sylwia Mistewicz-Gut – nauczyciel plastyki i techniki
mgr Elżbieta Oleksy – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Mariola Olejnik – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Kamila Orłowska – nauczyciel matematyki, chemii, fizyki

mgr Iwona Ośkiewicz-Pytlik – psycholog
mgr Aleksandra Pernach – nauczyciel przedszkola
mgr Agnieszka Prus – nauczyciel przedszkola

mgr Elżbieta Rawska – nauczyciel języka angielskiego
mgr Izabela Reda – pedagog
mgr Rafał Ratuski – nauczyciel muzyki
mgr Jolanta Różycka – nauczyciel języka polskiego

mgr Małgorzata Rybak – pedagog
mgr Jadwiga Rybińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Karol Sieńkowski – nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki

mgr Beata Skwiecińska-Kokoszka – nauczyciel matematyki
mgr Anna Stelmaszczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Magdalena Sujak – nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy
mgr Agnieszka Szczepanik – nauczycielka bibliotekarka

mgr Alicja Szczęśniak – pedagog
mgr Justyna Szymańska – nauczyciel historii i wdż
mgr Beata Walas – nauczyciel biologii i chemii
mgr  Ewelina Walas – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Izabella Wąsak – nauczyciel języka rosyjskiego

mgr Monika Wąsowska – nauczyciel historii, opiekun świetlicy
mgr Małgorzata Wojda – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Stanisław Wójcik – nauczyciel wychowania fizycznego
mgr inż. Teodora Wójcik – nauczyciel przyrody

mgr Zofia Wójcik – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Aneta Zadunajska – nauczyciel przedszkola
mgr Małgorzata Zalewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Sylwia Zychowicz-Anc – nauczyciel języka francuskiego

mgr Iwona Grzegorczyk – nauczyciel przedszkola

mgr Dorota Krupska – nauczyciel przedszkola

mgr Małgorzata Gajowniczek – nauczyciel przedszkola